Thứ Sáu, 18/10/2019,

Đăng ký tham quan khu công nghiệp thực tế tại địa phương